Praktikant søkes til vårt kontor i Brussel

Date: 10, April 2019
Nordic Logistics Association (NLA) søker praktikant til kontoret i Brussel fra primo september 2019 til ultimo januar 2020, med mulighet til forlengelse.

Nordic Logistics Association (NLA) søker praktikant til kontoret i Brussel fra primo september 2019 til ultimo januar 2020, med mulighet til forlengelse. Nordic Logistics Association er en bransjeorganisasjon for transport og logistik som representerer organisasjoner i Sverige (Sverige Åkeriföretag, SÅ), Norge (Norges Lastebileier-Forbund, NLF) og Danmark (Dansk Transport og logistikk, DTL).

NLAs Brussel-kontor ledes av adm. direktør Søren Hyldstrup Larsen. Kontoret er i tillegg bemannet med en praktikant. NLA-kontoret arbeider for medlemmenes interesser i politiske spørsmål lokalt, nasjonalt og i EU systemet. Dette innebærer også å ivareta medlemmenes interesser i alle typer spørsmål fra regulatoriske forhold til konkrete problemer i bedriftene.

Dine arbeidsoppgaver:

 • Uavhengig overvåke relevante problemstillinger og hjelpe kolleger i Sverige, Norge og Danmark
 • Finne informasjon og dokumentasjon, og analysere transportpolitikk og andre relevante temaer
 • Delta i og skrive referater fra møter i Europaparlamentet, i andre europeiske organisasjoner og konferanser
 • Oppdatere NLAs hjemmeside og facebook side, samt ta del i å sette sammen innhold til ukesrapport
 • Utføre ulike administrative oppgaver

Du skal:

 • Ha god kjennskap til EU-systemet, og ønske å få praktisk erfaring med europeisk arbeid
 • Være interessert i politiske saker/sosiale problemstillinger på nasjonalt og europeisk nivå
 • Ha en bachelor-grad og arbeide med en mastergrad
 • Snakke og skrive et skandinavisk språk og engelsk flytende og helst beherske et tredje EU-språk
 • Formulere deg godt både muntlig og skriftlig
 • Være dedikert, fleksibel og trives under tidspress
 • Kunne arbeide med langsiktige prosjekter og kontrollere og overvåke disse

Vi kan tilby:

En spennende, dynamisk, uformell og internasjonal arbeidsplass med mange utfordringer og muligheter til å utfordre deg selv i en nasjonal og europeisk sammenheng. Det er mange forskjellige områder i EU som er viktige for transportnæringen. Utover transportpolitikk påvirkes transportnæringen også av politikken innenfor følgende områder: Miljø, sosiale forhold, arbeidsmarkedet, skatter, sikkerhet, statsstøtte og konkurranse, energi, etc. Du skal være i stand til å arbeide selvstendig og ta ansvar på disse områdene.

 

Praktisk:

 • Praktikantoppholdet er ulønnet, men det vil bli gitt ut stipend månedlig på om lag 600 euro
 • Reise til og fra Brussel vil bli dekket samt en reise tur-retur i løpet av oppholdet
 • Praktikanten er selv ansvarlig for egne forsikringer under oppholdet
 • Praktikanten er selv ansvarlig for å finne egen bolig, men tips til bosteder og annen informasjon kan bli gitt av nåværende praktikant (se informasjon nedenfor).
 • Praktikantoppholdet kan kvalifisere til til stipend gjennom Erasmus+. For mer informasjon om dette, ta kontakt med din internasjonal koordinator på din utdanningsinstitusjon og besøk http://studeriutlandet.no/erasmuspraksis

Er du interessert?

Søknad med CV og eventuelle attester sendes til Søren Hyldstrup Larsen innen 13.mai, 2019 e-post: shl@nla.eu                                                                                                                            Eventuelle spørsmål kan rettes til nåværende praktikant Kasper Trier Jørgensen på mail (assistant1@nla.eu) eller tlf: +45 20825029

Les mer om NLA på www.nla.eu , SÅ på www.akeri.se, DTL på www.dtl.eu, NLF på www.lastebil.no.