Nordic Logistics Association (NLA) søker praktikant til kontoret i Brussel

Nordic Logistics Association (NLA) søker praktikant til kontoret i Brussel fra primo februar 2019 til ultimo juli 2019, med mulighet til forlengelse. NLA tilbyder en spennende, dynamisk, uformell og internasjonal arbeidsplass med mange utfordringer og muligheter til å utfordre deg selv i en nasjonal og europeisk sammenheng.

Nordic Logistics Association er en bransjeorganisasjon for transport og logistikk som representerer organisasjoner i Sverige (Sverige Åkeriföretag, SÅ), Norge (Norges Lastebileier-Forbund, NLF) og Danmark (Dansk Transport og logistikk, DTL).

Det er mange forskjellige områder i EU som er viktige for transportnæringen. Utover transportpolitikk påvirkes transportnæringen også av politikken innenfor følgende områder: Miljø, sosiale forhold, arbeidsmarkedet, skatter, sikkerhet, statsstøtte og konkurranse, energi, etc. Du skal være i stand til å arbeide selvstendig og ta ansvar på disse områdene.

NLAs Brussel-kontor ledes av adm. direktør Søren Hyldstrup Larsen. Kontoret er i tillegg bemannet med en praktikant. NLA-kontoret arbeider for medlemmenes interesser i politiske spørsmål lokalt, nasjonalt og i EU systemet. Dette innebærer også å ivareta medlemmenes interesser i alle typer spørsmål fra regulatoriske forhold til konkrete problemer i bedriftene.

Dine arbeidsoppgaver:

- Uavhengig overvåke relevante problemstillinger og hjelpe kolleger i Sverige, Norge og Danmark
- Finne informasjon og dokumentasjon, og analysere transportpolitikk og andre relevante temaer
- Delta i og skrive referater fra møter i Europaparlamentet, i andre europeiske organisasjoner og konferanser
- Oppdatere NLAs hjemmeside og facebook side, samt ta del i å sette sammen innhold til ukentlig nyhetsbrev
- Utføre ulike administrative oppgaver

Du skal:

- Ha god kjennskap til EU-systemet, og ønske å få praktisk erfaring med europeisk arbeid
- Være interessert i politiske saker/sosiale problemstillinger på nasjonalt og europeisk nivå
- Ha en bachelor-grad og arbeide med en mastergrad
- Snakke og skrive et skandinavisk språk og engelsk flytende og helst beherske et tredje EU-språk
- Formulere deg godt både muntlig og skriftlig
- Være dedikert, fleksibel og trives under tidspress
- Kunne arbeide med langsiktige prosjekter og kontrollere og overvåke disse

Vi kan tilby:

En spennende, dynamisk, uformell og internasjonal arbeidsplass med mange utfordringer og muligheter til å utfordre deg selv i en nasjonal og europeisk sammenheng. Det er mange forskjellige områder i EU som er viktige for transportnæringen. Utover transportpolitikk påvirkes transportnæringen også av politikken innenfor følgende områder: Miljø, sosiale forhold, arbeidsmarkedet, skatter, sikkerhet, statsstøtte og konkurranse, energi, etc. Du skal være i stand til å arbeide selvstendig og ta ansvar på disse områdene.

Praktisk:

- Praktikantoppholdet er ulønnet, men det vil bli gitt ut stipend månedlig
- Reise til og fra Brussel vil bli dekket samt en reise tur-retur i løpet av oppholdet
- Praktikanten er selv ansvarlig for egne forsikringer under oppholdet
- Praktikanten er selv ansvarlig for å finne egen bolig, men tips til bosteder og annen informasjon kan bli gitt av nåværende praktikant

Søknad og CV sendes til shl@nla.eu, innen 9. november 2018
For mer informasjon om stillingen, ta kontakt med Søren Larsen på shl@nla.eu eller telefon +32 495 91 23 08